Basit Fikirler Gerçek Çözümler Üretir.

Strateji

Strateji Süreçlerinde
Neden Bidaabak Medya ile Çalışmalısınız?
Strateji Süreçlerinde Neden Bidaabak Medya ile Çalışmalısınız?
Strateji İş Süreçleri
Araştırma ve Yorumlama Araştırma ve Yorumlama


Bilgi toplama ve durum analizi yapılır. Proje, iş ya da kampanyanın amaçları saptanır. Bu amaçlar doğrultusunda strateji geliştirilir.


Planlama
Planlama


Strateji bir zaman planına yayılır. Zaman planının kendisi de stratejinin bir parçasıdır.


Uygulama
Uygulama


Stratejik iletişim planlamasından çıkan kararlar uygulamaya alınır.


Ölçümleme
Ölçümleme


Düzenli ölçümlemelerle strateji geliştirilir gerektiğinde en baştan oluşturulabilir.

Marka Danışmanlığı

Bir markanın marka konumlandırmasına uygun olarak markalama süreçlerini yönetiriz. İsim bulmadan logo tasarımına, kurumsal kimlik, katalog, ürün ambalajı, web sitesi vb tüm üretimlerimizin temeline markanın stratejisini koyarız. Marka stratejisine uygun konsept belirleyerek markalama hizmetleri sağlarız.

Marka Danışmanlığı
Hedef Kitle ve Rekabet Analizi
Hedef Kitle ve Rekabet Analizi

Hedef, hedef kitle, rekabet (swot) analizlerini temel alarak her markaya özel, ‘biricik’ stratejiler geliştiririz. Bu stratejiler mesajın hedef kitlemize iletilmesi yolunda tüm tasarım, fikir ve uygulamalarımıza ışık tutar.

Reklam Stratejisi

Bir markanın ya da ürününün tanıtım sürecinde nasıl görüneceği, kime hitap edeceği, marka konumlandırması, nasıl bir iletişim dili ile hedef kitlesine sesleneceği gibi sorunlarını çözer, özgün, dikkat çekici hedef odaklı reklam stratejileri geliştiririz.

Reklam Stratejisi
Yaratıcı Strateji
Yaratıcı Strateji

Yaratıcı strateji geliştirirken bir işin, ürünün ve ya hizmetin vereceği mesajın kendisine odaklanırız. Bu noktada ne söyleneceğin ve nasıl söyleneceğinin öneminin bilinciyle kreatif fikir, tasarım ve diğer reklam uygulamalarını hayata geçiririz.

Stratejik Mecra Seçimi

Tüm bu strateji sürecinin ayrılmaz parçası stratejik mecra seçimi konusunda müşterimizin bütçesini önemser, yüksek verimlilik ve doğru tanıtım açısından yapılması gerekenleri belirler bu stratejiler ışığında mecra seçimlerini gerçekleştiririz.

Stratejik Mecra Seçimi
Uygulanabilir, gerçekçi ve objektif stratejiler ile markanızın geleceğine ışık tutuyoruz

Stratejik ve sürdürülebilir reklam ajansı hizmetleri sağlıyor, Bidaabak Medya olarak detaylı bir araştırma, bütüncül iletişim stratejisiyle uygulanabilir ve başarılı işler üretiyoruz.