Basit Fikirler Gerçek Çözümler Üretir.

Pazarlama

Pazarlama Hizmetlerinde
Neden Bidaabak Medya ile Çalışmalısınız?
Pazarlama Hizmetlerinde Neden Bidaabak Medya ile Çalışmalısınız?
Pazarlama İş Süreçleri
Araştırma Araştırma


Her işe olduğu gibi pazarlama süreçlerine kapsamlı bir araştırma dosyası oluşturarak başlarız

Planlama Planlama


Markanın tüm pazarlama faaliyetlerine uyumlu ajans hizmet süreçlerini planlarız.

Uygulama Uygulama


Markanın pazarlama ihtiyaç analizine uygun fikir, tasarım vb tüm uygulamaları hazırlarız.

Raporlama Raporlama


Markanın pazarlama stratejileri doğrultusunda yürütülen ajans süreçlerinin geri bildirimlerini raporlar gelecek dönem pazarlama stratejilerine ışık tutarız.

Pazarlama İletişimi

Başarılı bir pazarlama iletişimi için doğru ve çarpıcı bir iletişim modeli seçer, tüm kaynakları ve imkanları bu doğrultuda yönetiriz. İletişim kurulacak kile hakkında araştırmalar yapar iletişim dilimizi belirleriz. İletişim zamanı ve iletişim fırsatlarını değerlendirir bütüncül bakış açımızla hedef odaklı çözümler üretiriz.

Pazarlama İletişimi
Geleneksel Pazarlama
Geleneksel Pazarlama

Televizyondan radyoya, ulusal ve yerel basından, dergi reklamlarına, outdoor planlamalara, katalog, broşür vb tüm geleneksel pazarlama araçlarını markanın ihtiyaçları doğrultusunda taratıcı ve yenilikçi uygulamalarla hayata geçiririz.

Dijital Pazarlama

Markanın stratejik iletişim planlamasında dijital pazarlama iletişimini planlarız. Dijital pazarlamada; arama motorları pazarlaması, içerik pazarlaması, sosyal medya pazarlaması, e-bülten pazarlaması vb tüm araçları dijital dünyanın merkez üssü web sitesi etrafında entegre bir sistem dahilinde yönetiriz.

Dijital Pazarlama
CRM Odaklı İletişim
CRM Odaklı İletişim

Bütünleşik pazarlama iletişimi yaklaşımında satış merkezli iletişimin yanı sıra müşteri merkezli iletişim stratejileri geliştiririz. Tüketici ve müşterilere odaklandığımız bu iletişimde farkındalıktan çok satın alma kararını etkilemeyi amaçlarız. Veri tabanı planlaması ve uygulaması yapar alıcılarla çift yönlü iletişim akışı kurarız. Ayrıca tüm sürecin ölçülebilir olmasını sağlarız.

Pazarlama iletişimi çalışmalarında vizyoner ve yetenekli Bidaabak Medya ekibi ile bir adım öndesiniz.

Bidaabak Medya olarak geleneksel mecraları gerektiği gibi kullanır, genç ve dinamik ekibimizle günceli takip eder teknoloji entegrasyon kabiliyetlerimizle sizin için bir adım ötesini hesaplarız.