Basit Fikirler Gerçek Çözümler Üretir.

Medya Planlama

Medya Planlama Süreçlerinde
Neden Bidaabak Medya ile Çalışmalısınız?
Medya Planlama Süreçlerinde Neden Bidaabak Medya ile Çalışmalısınız?
Medya Planlama İş Süreçleri
Araştırma ve Strateji Araştırma ve Strateji


Medya Planlama için hedef, hedef, kitle ve sektör analizleri yapılır. Stratejik medya planlama planı oluşturulur.


Tasarım
Tasarım


Seçilen mecralara uygun tasarım, afiş, radyo spotu, reklam filmi vb hazırlanır.


Baskı / Uygulama
Baskı / Uygulama


Tasarlanan iş mecralarda görünmek üzere uygulanır veya yayınlanır.


Raporlama
Raporlama


Kitlelerle buluşturulan iş’in sorunsuz yayınlandığı raporlarla iletilir. Müşteri tepkileri, yorumlar özel ölçümleme yöntemleri kullanılarak tespit edilir ve rapora eklenir.

Gazete, TV, Radyo, Indoor & Outdoor, Dijital Medya Satın Alma Hizmetleri

Bir reklam mesajının hangi kitle iletişim aracına hangi zaman ve yer ile yerleştireceğimizin planını oluştururuz. Hedef kitlemize nasıl ulaşacağımızı, hangi sıklıkla görünür olmamız gerektiğini araştırırız. Tüm mecraların bütçesini çıkarır ve tüm bu pazarlama faaliyetlerinin markaya, satışa vb geri dönüşünü öngörürüz. Yaratıcı ve fikir odaklı medya planlama hizmetleri sunarız. Outdoor planlamalarda gerektiğinde sokak sokak gezer harita üzerinde mecraları işaretler, fotoğraflarını da alarak müşterimizin yorulmadan tüm sürece hakim olmasını sağlarız.

Gazete, TV, Radyo, Indoor & Outdoor, Dijital Medya Satın Alma Hizmetleri
Medya Ölçüm Araştırmaları
Medya Ölçüm Araştırmaları

Medya planını yaparken medya hedeflerine en uygun medya aracını seçmek başarımızın sırrıdır. Bu seçimi gözlem, deneyim vb kişisel verilerden daha çok kamuoyu bilinirliliği araştırmaları, müşteri beklenti araştırmaları, ürün araştırmaları, anketler gibi bilimsel verilerden yararlanırız. Mecraya uygun tasarım, jıngle, reklam filmi ve ya satış noktası uygulamalarını dikkat çekici fikirlerimizle uygularız.

Rekabet ve Hedef Kitle Analizi

İyi bir rekabet ve hedef kitle analizi doğru medya planlama ve tüketici içgörüsünü anlayabilmek için şarttır. Rekabet analizi rakiplerimizin avantaj ve dezavantajları, güçlü ve zayıf yönlerini belirlemek, bizi tehdit edebilecekleri yönleri ve fırsat yaratabilecek noktaları bililriz. Hedef kitle analizi mevcut ve hedef müşterilerimizin ürün tüketimi, medya tüketimi, demografi, tutum ve davranışlarının tespiti için yapar stratejimizi hedef kitlemize uyumlu olarak belirleriz.

Rekabet ve Hedef Kitle Analizi
Medya Satın Alma
Medya Satın Alma

Medya satın alma sürecinde daima şeffaf süreç yönetimini tercih ederiz. Müşterilerimiz için en doğru zamanda, doğru mecralarla iletişime geçer fiyat tekliflerini toplar, analiz eder ve bütünleşik iletişim planlaması yaklaşımımızla optimal bir plan oluştururuz. Alış ve satış fiyatlarımızı müşterilerimizle açıkça paylaşırız. Medya satın almada deneyimli olduğumuz için doğru fiyatı müşterimize sağlarız.

Raporlama

Satın alma ve yayınlanma işlemleri esnasında sürecin hatasız işlemesini sağlarız. Süreci tüm detaylarıyla raporlandırır kayıt ve belgelerini müşterimizle paylaşırız.

Raporlama
Medya Planlama Çözümlerinde Detayları Bize Bırakın!

Araştırırız, analiz ederiz, strateji geliştiririz, plan çıkarırız, satın almasını yaparız, tasarlar ve uygularız, takip ederiz, raporlandırırız.